Novi Jhuriye Lyrics

 

Song: Novi Jhuriye
Album: Novi Jhuriye Non stop Natiya (2017)
Singer: Santosh Kapoor
Music: Ajay Negi

 

“Novi Jhuriye”
Lovi lagi raipuro ri
Lovi dekhde jana
Ho dekhde jana novi jhuriye
Lovi dekhde jana
Bolo chuli to neyuje ki noro re
Seva ta meuye khana
O meuye khana ge novi jhuriye
Seva ta meuye khana
Bataiye ta lani novi jhuriye
Bhishiye pipale chavo
O pipale chavo ge novi jhuriye
Bhishiye pipale chavo
Bolo duro to dekhiyo logo jhuriye
Socho je yero navo
sochode nava be novi jhuriye
Socho je yero navo
Goro ta mukhudu novi jhuriye
Dil ni koshiye lana
Dil ni lana ge novi jhuriye
Dil ni koshiye lana
Bolo dosti kori be novi jhuriye
Sath to pura nibhana
Sath nibhana be novi jhuriye
Sath to pura nibhana