Choti Dharo pando re Lyrics- Kaku Chauhan


Song: Choti Dharo pando re
Album: Rishtey 

Singer: Kaku chauhan 

“Choti dharo pando re”
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di  

Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di  
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di  

Akhiti kali kanno di bali
Teri o bathino jopne wali
Akhiti kali kanno di bali
Teri o bathino jopne wali 

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di 

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Re akhi re motake jio de jhotke 
jhotake mere dilo de outake 
Akhi re motake jio de jhatke 
Lotake mere dilo de outake 

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri  
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Orey mathe da tilo lato da kilo 
Rojki bathino supane milo 
Orey mathe da tilo lato da kilo 
Rojki bathino supane milo 

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri  
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Orey hatho rumalo komaro halo 
Handana tiura moro ri chalo 
Hatho rumalo komaro halo 
Handana tiura moro ri chalo

Choti dharo paaro ri
Sopane ni asho roj k 
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri

Orey bango de chonke jio de tonke 
orey jiye noieye bonke 
Orey bango de chonke jio de tonke 
orey jiye noieye bonke 

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri  
Api na jhishi baniye 
khodi muye sari dharro di

Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri
Choti dharo paaro ri 
Asholi mere paaro ri